Gila 8046405

Gila 8046405

Solskyddsfilm. Mörkhetsgrad 20% (51 x 305 cm)


Denna solfilm minskar den skadliga UV-strålning och sänker inomhustemperaturen i sommaren eftersom solfilmen reflekterar solstrålarna. Solfilm används till huvuddel på sedaner samt cupéer som önskar ett sol/värmeskydd och ändå bibehålla en bra sikt utåt.

Andra kunder köper även:
Gila 8046405 Solskydd film - nu på lager hos MDS för 200,00 kr - Gila 8046405 - och direkt leverans från vårt egna lager.

Back to top