Inkoppling av basar

För att få rätt belastning till slutsteget krävs att basarna är rätt kopplade.

Här nedan följer ett antal illustrationer och förklaringar till hur basar bör vara kopplade för att nå önskvärd belastning.

Varje högtalare fungerar som ett elektriskt motstånd, även kallat resistor. På följande sätt beräknas den totala resistansen.

Vid seriekoppling; Rtot=R1 + R2 + R3....

Vid parallellkoppling; 1/Rtot=1/R1 + 1/R2.....

 

Seriekoppla två basar

 

 

Om dessa basar har en resistans på 4ohm styck så räknas det enligt följande;

Rtot=4ohm+4ohm dvs Rtot=8Ohm

  • 2 högtalare x 2ohm - 2ohm + 2ohm = 4ohm
  • 2 högtalare x 4ohm - 4ohm + 4ohm= 8ohm
  • 2 högtalare x 8ohm - 8ohm + 8ohm = 16ohm

 

Parallellkoppla två högtalare

 

 

Om dessa basar har en resistans på 4ohm styck så räknas det enligt följande;

1/Rtot=1/4ohm+1/4ohm dvs Rtot=2ohm

  • 2 högtalare x 2ohm - 1/2ohm + 1/2ohm = 1ohm
  • 2 högtalare x 4ohm - 1/4ohm + 1/4ohm= 2ohm
  • 2 högtalare x 8ohm - 1/8ohm + 1/8ohm = 4ohm

Back to top