Några myter inom bilstereo

Myt 1: ”Man eldar bas med för litet steg ”

Sanning: Nej en talspole brinner av en anledning, för mycket effekt under för lång tid. Hur fort talspolen överhettas beror hur lång tid och med hur mycket effekt över talspolens hållbarhet som man värmer upp talspolen till smältpunkt. Detta tillsammans olika fort beroende på elementets KYLFÖRMÅGA med den aktuella effektens kvalitet. Däremot är det risk att man med ett för litet steg vrider på för mycket så att man får ut en fyrkantsvågs-liknande utsignal och då rusar effektuttaget iväg. Detta då en fyrkantssignal levererar mycket mer effekt med samma amplitud och högtalarens kylande rörelsemönster minimeras. Se myt 2 angående Effekt.


 

Myt 2: ” Den riktiga effektspecen på ett slutsteg är RMS effekt”

Sanning: Nej det finns ingen teknisk term som heter ”RMS effekt”. Däremot är den riktigt att termen för att ange växelspänning RMS Volt och RMS Ampere för strömförbrukning. Men för växeluteffekt så är det endast Watt (P) eller Genomsnittlig Watt som man anger som förkortas Pavg som är vetenskapligt korrekta.

Man kan räkna ut denna GENOMSNITTLIGA EFFEKT (Pavg) genom att med ohms lag använde de riktiga enheterna RMS Volt x RMS Ampere men slutresultatet blir inte RMS Effekt utan Genomsnittlig effekt. Hur man sedan anger denna genomsnittliga effekt hänger sedan ihop med den aktuella tid som man mäter vid, tex 1 sekund, 1 minut eller 1 vecka. Har man ingen tidsreferens så är inte Pavg intressant för att ange effekten ur steget utan det är helt enkelt Watt eller P som man mäter.

De flesta seriösa tillverkare anger dock sina sinusvågs uppmätta RMS spänningar, som är mätta over en fast last (ett högeffektmotstånd som max varierar ett par% i resistans vid upphettning) som ”RMS angivelse” effekt så kan vissa tillverkare hoppa över det här med fasta motstånd och räknar då med ohms lag Volt x Volt / Lasten

Tyvärr pga av att RMS effekt är något som inte tekniskt finns så finns det vissa tillverkare som inte anger uteffekten enligt ovanstående utan mäta med motstånd som mer fungerar som en termistor eller icke stabil impedans som ex en högtalarspole eller en glödtråds motstånd typ glödlampa modell stor.

Om tillverkaren samtidigt använder sig av peak värden från spänning och ström mätningar över dessa termistorer samt anser att en bashögtalare skall arbeta med en 1000hz fyrkants våg så blir det mycket effekt som man kan ange som ”RMS” effekt.

Se nedan exempel på skillnaden mellan en viss RMS utspänning om det är sinusformad signal eller fyrkantsformad utsignal som vi mäter över.

Sinus

Om vi tittar på nedersta bilden ser vi att båda signalerna har samma topp och botten läge på utspänningen i vårt fall är det 100 volt ut i topparna. MEN här kommer det roliga för de tillverkare som vill sälja billiga steg. RMS spänningen är i fallet den röda sinuskurvan 0,707 av toppspänningen och 1,0 i fallet med den gröna kurvan, dvs RMS volt är 70,7 volt med sinusvåg och 100 volt i fallet med fyrkantsvåg.

Ohms lag säger även att RMS strömmen följer RMS spänningen vilket innebär att utsrömmen blir 70,7 A sinusvåg och 100 A med fyrkantsvåg.

Om man har en last på för enkelhetens skull har 1 ohm blir detta med ohms lag 70v x 70v / 1ohm = 4900w med sinusvågformad signal och 100v x 100v / 1 ohm = 10000w med fyrkantsvåg !!

Detta med samma toppspänning dvs 100v så får man ut 4900w eller 10000 watt ”RMS” i båda fallen beroende på vad tillverkaren vill visa i sin säljbroschyr eller på hemsida. Mäter man sedan över en last av glödtråds typ så ökar motståndet ju mer spänning man matar på och man kan få ännu bättre ”RMS” effekter om man räknar med lastens likströms resistans mot RMS växelspänningen.

Slutsats på myt 2 är att givetvis om det är ett seriöst företag så är ”RMS” effekt den mest korrekta angivelsen som man kan jämföra steg på men långt ifrån en sann angivelse och inte jämförbar tillverkare imellan utan skall tas med en nypa salt.

MDS Slutstegsmätningar

Vi kontrollmäter alltid våra nya modeller i både i stegfabriken i Asien och sedan hemma i vårt eget Svenska testlab med Clio mätsystem.

Vi effektmäter mäter både vid branschstandard frekvensen 1000hz samt vid strömkrävande 50 Hz så att stegen verkligen håller de specar som vi förväntar oss både effektmässigt och distortionsmässigt.

Vi kan även ta åt oss att mäta upp just ditt steg om du vill veta om det håller den specade effekten.

Back to top