Nyttiga formler

Ohms lag

För att räkna ut effekt, strömstyrka, spänning samt impedans, används ohms lag.

Denna hjälpcirkel visar alla kombinationer av ohms lag.

Det räcker med endast två värden för att räkna ut samtliga faktorer.

U är spänning och mäts i volt (V) I är ström och mäts i ampere (A) P är effekt och mäts i watt (W) R är resistans (motstånd) och mäts i ohm

Ohms lag

Back to top