Om MDS

MDS - över 25 års arbete sätter Sverige och Finland på världskartan!

Bild: MDS ställer ut i Las Vegas på den årliga elektronikmässan.

Utifrån idén att döva personer skulle kunna njuta av musik och uppleva ljud startade Patrick Szutkiewicz det företag som senare skulle bli MDS.

Det tog Patrick Szutkiewicz drygt 2 års arbete att genomföra projektet som förändrade många människors vardag till det bättre.

Första anläggningen som översatte musik till vibrationer i det låga frekvensregistret såldes i Sverige 1991. Den svenska ekonomin var inte på topp och kommunernas intresse för att finansiera extra samhällsinsatser var klart begränsad. Under 1993 utvandrade projektet till USA för att där användas i tiotusentals hem, på biografer, klubbar och diskotek.

I takt med att den kommersiella musiken och inspelningskvaliteten förändrades från originalinspelningar med bra ljud till sämre versioner krävdes också förändringar i det ursprungliga systemet.

Patrick Szutkiewicz var tvungen att skapa bättre och stabilare lösningar inom det lågfrekventa bandet, dvs hitta eller tillverka bättre bashögtalare. Det handlade om att sträva efter att förmedla så mycket information som möjligt på ett exakt sätt avseende tid och tidsförskjutning i musik och tal. Separata toner kunde förmedlas enklare men mer sammansatt musik blev givetvis svårare att återge på ett tillfredsställande sätt.

Det fanns inga riktigt bra bashögtalare på marknaden. Inga som kunde återge hela det lågfrekventa registret på ett korrekt sätt. De produkter man räknade som referens när det gällde bashögtalare kunde bara återge en begränsad del av registret. 

Under 1994 började Patrick utveckla egna bashögtalare som kunde återge allt ljud med ”ofärgat botten”. Produkterna blev snabbt mycket populära tack vare ljudkvaliteten, de superlåga tonerna som återgavs exakt och den snabba  "kickbasen”. Under året byggdes olika system och i USA började man använda MDS-högtalare både inomhus och i bilar.

Efterfrågan ökade och förutom ljud för inomhusbruk och 8 Ohms lösningar tillverkades även 4-Ohms högtalare. Som mest låg produktionen på över 3.000 stycken basar per månad. Marknaden ville se riktiga ”dräpare” och företagets 32” och 50” basar gjorde succé som referenshögtalare.

I Norden gick försäljningen extremt bra och som mest omsatte MDS dryga 65M SEK enbart i Sverige och endast inom "billjud". 

Dagens MDS tillverkar fortfarande ljud och multimedia inom 12- och 24V samt produkter för hem, kontor och speciella lokaler. Varumärket och huvudbolaget i Asien ägs fortfarande av Patrick tillsammans med Jari Saari, Toni Juusola (MDS Finland), Amir Ganjaei och Johan Carlsson.   

  • Patrick Szutkiewicz minns att när ett test över marknadens olika basar skulle göras i Bilstereotidningen - som var dåtidens ”kung i branschen”. Man valde det enda element som fanns tillgängligt för provlyssning i en baslåda. Elementet hette MDS-1230, det var insteget i Fanaticserien och hade pappersmembran. Konkurrensen var svår och då företaget inte annonserade hos förlaget som ägde tidningen, var Patrick oroad över hur testet skulle falla ut. Patricks vapendragare, ”Dr. Backe"/Per Backlund, med sina då dryga 20 år i branschen var lugnare. Han visste exakt vad olika basar kunde prestera. Enda problemet var att MDS saknade 12” bas som kostade över 2.000 SEK och istället skickade in en 12” bas som hade ett konsumentpris på låga 495 SEK. Den basen fick slåss mot bl.a. en Rockford-bas för dryga 3.500 SEK. Båda basarna tillverkas av samma fabrik men såg väldigt olika ut. Många andra märken hade intill perfekt dekoration. MDS-basen skulle monteras i en låda och spela bra, men utseendemässigt var den ingen ”hit”. När tidningen publicerade testet kom MDS-basen på andra plats. Rockford vann med basen för 3.500 SEK. I tidningen publicerades resultaten från mätningar av en stor mängd andra basar i baslådor - alla hamnade efter Rockford och MDS i testet. Prislappen på den näst billigaste basen i testet var exakt 4 gånger så hög som MDS-1230.

”Dr Per, Backe, Backlund” övertygade Patrick Szutkiewicz att satsa ännu mer. MDS investerade pengar i nya gjutverktyg för korgar, började bygga egna förstärkare enligt Backes och Patricks ritningar och verksamheten med välljud drog igång på allvar.

Nu i efterhand tycker båda herrarna att hela ljudprojektet fick proportioner som ingen kunnat ana innan. Man sov korta stunder och ägnade resten av tiden åt ljud. Hobby och ett inspirerande och hårt arbete blev ett. Under långa perioder arbetade både Patrick Szutkiewicz och ”Backe” i 16 timmar per dag, 6 dagar i veckan och söndagarna ägnades åt att hitta på nya projekt.

MDS släppte flera högtalarserier och som mest fanns det över 30 bashögtalare av MDS eget märke. Rockford och MDS använde samma fabrik i Kina för tillverkning av produkter. De enda skillnaderna var dammkåpan och kartongen de levererade i.

”Dr Per, Backe, Backlund” släppte sin bok om ljud och kände sig rastlös. Han tyckte allt ”snurrade runt” och i brist på äventyr övertygande han Patrick Szutkiewicz att de tillsammans skulle slå världsrekord i ljudtryck. Man byggde först en provbil med drygt 100 st basar, Vanen 1. Sedan byggdes nästa projekt, Vanen 2. Med den tog MDS världsrekord i ljudtryck i den absolut tyngsta klassen. Hela 96 st 10” basar monterades i en Astro. Redan under mässan sålde MDS slut på alla sina 10” högtalare från Fanatic serien. Ingen räknade med att försäljningen av 10” basar skulle öka, då 12” baselement var det mest populära och stod för över 85% av försäljningen inom bassegmentet. Vanen 2 var en riktig demobil och både Patrick och Backlund gillade att ”dema” ljudtrycket. Drygt 15st bashögtalare slets sönder under ”högljudda demodagar” och då man var tvungen att få in nya basar efter 90 dagar bad man Clarion, som hade Rockfordagenturen i Sverige, om hjälp. MDS behövde identiska 10” basar med exakt samma värden - annars skulle det inte ”lira”. Rockford/Clarion kom till undsättning med basarna från Rockford och Vanen 2 fortsatte slå rekord under året.

När den så kallade bilstereoeran dog ut och bilarna fick integrerade huvudenheter började MDS att titta mer på marknader utanför Sverige. 2008 flyttades verksamheten och ledningen till Kina. I Sverige nöjde man sig med ett bolag som förvaltade MDS varumärke på hemmamarknaden och skötte försäljning till butiker och slutkunder. 

I nuvarande läge har MDS drygt 99% av sin totala omsättning i Asien. Kina och Japan står för de högsta omsättningssiffrorna. Långa avstånd och många resor gjorde att MDS flyttade sitt huvudkontor till Oulu i Finland. Företagen som var kvar i Sverige skötte varumärket på ett ”otillfredsställande” sätt och ägaren Patrick Szutkiewicz var tvungen att avsluta samarbetet med dem.

Sedan 3 år tillbaka arbetar Jari Saari som chef för MDS (ljud och elektronik) och huvudkontoret för Europa ligger i Oulu (Finland). Under 2015 byggdes ett ännu större lager i Finland för att kunna tillgodose behoven hos de Baltiska länderna. 

MDS Group idag

MDS har utvecklats och verkar inom flera olika branscher. Förutom det ursprungliga området ljud och elektronik med ca. 1.500 egna artiklar, hittar man MDS inom:

  • Transport av bränslen och bensinmackar.
  • Tillverkning av ljuddämpande material (inom flera områden).
  • Tillverkning av kolbaserade material.
  • Tillverkning av medicinsk utrustning.
  • Fastighetsförvaltning.
  • Revision, anpassning och förvaltning av bolag i Norden och Asien.

MDS Butiker

Som mest hade MDS drygt 25 egna butiker och över 200 återförsäljare i Skandinavien och runt om i Europa. MDS-butikerna var alltid välsorterade och hade i princip ”allt” på sina hyllor. Montering och service fanns alltid tillgänglig i anslutning till butikerna. 

Nu har situationen förändrats i takt med att informationsflödet via Internet ökat. Kunderna vet oftast vad de vill ha och många gör sina inköp direkt via MDS hemsida.

I Stockholm är MDS fortfarande störst inom ljudområdet och tillhandahåller montering och försäljning i butiken i Hägersten (Midsommarkransen) sedan 20 år tillbaka.

I Kina och Asien är situationen på marknaden ungefär densamma som den var 1994 i Sverige och Europa. En hungrig marknad där MDS har hela 99% av sin totala årsomsättning. Finland och Sverige står för ca. 1% av omsättningen.

I dagens läge finns Danmark med i bilden igen och ökningen fortsätter både i Finland och i Sverige. Under 2015 räknar man med att andelen av tillverkade produkter för Sverige och Finland kommer att överstiga 1,5% av det totala produktionen.

Översatt från engelska:

När de flesta ersätter kunskap med massproducerade lågkvalitativa produkter har MDS fortsatt på sin linje och finslipat ännu mer, där man sätter kvaliteten främst. MDS är och kommer att förbli specialister inom sitt område. Många av märkets produkter är tillverkade av avancerade robotar som inte enbart fyller på eller löder komponenter, utan är med och testar under hela förloppet. Ut kommer det en färdig produkt som har en omättbar felmarginal då allt testat in i minsta detalj. Nollvisionen var det slutliga målet och MDS är där. Detta håller man på och uppnår genom dubbla slutliga tester med variabla tillåtna testvärden och en avancerad lasermätning av komponenternas värmekurva.

 

Förnuft och känsla

När lågkonjukturen dödar en konkurrent efter en annan i Sverige, bygger MDS vidare för framtiden, här och i utlandet. MDS har som ett av ett fåtal svenska företag ej höjt priserna, utan förbättrat sina produkter med ett oförändrat eller tom lägre pris. Lågkonjukturen tog ingen på sängen, utan redan 3-4 år innan sedan visste de flesta vad världen och elektroniktillverkningen var på väg. Bara de målinriktade, med egna och superba produkter och framför allt “de mest prisvärda” skulle överleva. MDS enorma satsning har riktat sig till andra Europeiska länder, Brasilien, Mexiko och på den Kinesiska marknaden. I Sverige har man gått försiktigare fram, utan att tappa företagets andelar av marknaden. MDS kunder har valt rätt genom att köpa sina produkter av seriösa firmor, då vi alltid tar hand om garantin. De oseriösa, sänker priserna tills de själva går i konkurs och lämnar efter sig kunder med garanti- och diverse andra problem. 

Att äga och kunna tillverka sina egna produkter är en stor styrka, särskilt i dessa tider. Man är mycket mer anpassningsbar och på det sättet kapar MDS onödiga mellanhänder som fördyrar priserna. Det är inte ovanligt att exakt samma produkt som MDS säljer säljs av en konkurrent för dubbla priset. Även MDS stora ägande i en fabrik med hög kapacitet inom elektronik och en ny robotutrustad produktionslina gör att under MDS översyn tillverkas bilelektronik för drygt 10 miljardär årligen.

Framtiden ser ljus ut och MDS produkter har redan hittat till länder som man knappt trodde att de hade förmåga att investera i bra ljud. MDS sammanslagning (butiksdelen och postordern) med nya och moderna lager i Finland gör MDS till en igen snabbast växande företag inom audio i Skandinavien.

Company owner

Patrick Adolf Szutkiewicz. Född i Stettin (Szczecin, Polen) 1969. Grundskola fram till 7:e klass i Polen. Efter flytten till Sverige 1983 har Patrick gått ut den svenska skolan. Gymnasium och universitet i Sverige, Polen, Danmark och England. Examen i elektronik och inom bygg (anläggningsingenjör). Stipendium och påbörjad karriär inom medicin med mest inriktning på läkemedel och behandlingsformer. Utbildningen i Polen pga. släktens historia inom medicintillverkning och ev. framtid inom familjens ägande i större medicinbolag.

När flera nystartade företag av Patrick började få genomslagskraft och företagen passerade 100M SEK i omsättning avslutas karriären i Polen och Patrick flyttar tillbaka till Sverige och Stockholm.
En frekvensomvandlare byggdes av Patrick 1992 som gjorde det möjligt att en större grupp döva kunde få en del av hörseln tillbaka via över- resp. undertryck från ett membran. Diskotek och dansgolv för döva 1991-1994 och ökande orderflöde. Patent såldes i USA för att bekosta ett varumärke som Patrick skapade själv: MDS. Sedan MDS skapades 1994 och fram till idag har mycket hänt. Patricks största kund är Toyota.

Mer Info efter 1994:

1. Patrick Szutkiewicz är aktiv inom miljö- och alternativa bränslen. När vätgas blev klassad som något för svår att beskatta och därmed i gråzonen avslutades projektet i väntan på gynnsammare tider.

2. Patrick Szutkiewicz står bakom 3st utryck som förändrar mångas tänkande och en större debatt inom ämnen börjar ta sin form.

- ”En fullmakt för framtiden” – ett av Patricks kända utryck gällande miljöskador och kravet på att alla måste välja en smartare miljöalternativ.

- ”Miljö handlar inte om ökande kostnader, det handlar om besparingar i rena pengar från dag 1” Inom de flesta branscher hjälper vi till att hitta en modell som är miljövänlig och kapitalbesparande. De som säger motsatsen har haft fel, länge.”


- ”Vatten och ren luft hör till lyxvaror. Oavsett om det är ett i- eller u-land. I Sverige har vi rent vatten, då är den ena lyxartikeln borta. Att vi har bra luft inomhus är däremot en lyxvara. Få har den möjligheten att kunna må bra och andas ren luft. Låt oss via Teslagen förändra den saken. Tekniken finns och den är enkel. Vill inte staten eller landsting gå in och hjälpa till så finns det en stor mängd olika möjligheter där t.ex. ensamstående med sjuka barn och de som inte riktigt har råd får sponsring från Teslagen. Det handlar om så hoppas stor sponsring att alla skall kunna ha råd.


3. Patrick Szutkiewicz arbetar aktivt i ett projekt där öppna sår, Diabetesfot och problem med läkning avhjälps på ett sätt där en mycket stor mängd amputationer kan undvikas. – ”Det är som en syrgaskammare fast med snabbare verkan och en enkelhet där man under samma tid och kostnad hjälper 82-84st patienter istället för bara 1!” – säger Patrick Szutkiewicz om sitt och Prof. Matti Annikos projekt.

Back to top